Magnesia-Calc

Nawóz wapniowo-magnezowy

Magnesia-Calc jest to wapno nawozowe w postaci węglanowej zgranulowane, poddane specjalistycznemu procesowi granulacji przeznaczone jest do stosowania na wszystkich rodzajach gleb gdzie wymagana jest poprawa pH oraz wzbogacenie roślin w magnez i mikroelementy, jest nawozem mineralnym uzyskiwanym na drodze przemiału złoża dolomitów triasowych i dewońskich do uziarnienia 0-2mm. Wnosi do gleby mikroelementy, które spełniają ważne funkcje w roślinie jak:
regulowanie procesu asymilacji, wytwarzania barwników i enzymów. Zwiększa odporność roślin na wymarzanie, przechodzi do roztworu glebowego i jest łatwo przyswajalny przez rośliny, znacząco zwięszka plony. Można go stosować w różnych porach roku: wiosna/jesień przed orką, zimą na zamarzniętą glebę, wczesną wiosną pod uprawy przedsiewne i jesienią na użytki zielone.

Po przeliczeniu na czysty składnik otrzymyjemy od 30%-35% CaO oraz od 16%-20% MgO.

Produkt posiada dopuszczenie do obrotu przez IUNG PUŁAWY - nr sprawozdania z badań 13N18


Zawiera:   MgCO3 - 30%     CaCO3 - 50%

Stostowana dawka nawozu MAGNESIA-CALC powinna mieścić się w granicach 150-2000 Kg/ha, przy czym ewentualnej jej korekty należy dokonać w zależności od zasobności gleby w wapń i magnez oraz kierować się zaleceniami Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej.

Pobierz ulotkę MAGNESIA-CALC


Aby przeglądać pliki w formacie PDF należy pobrać program Acrobat Reader. Po kliknięciu na ikonę poniżej otworzy się strona producenta programu, z której można pobrać najnowszą wersję programu Acrobat Reader:
GetAdobeReader


Informacje o produktach
tel. 660 450 495 lub biuro@promyk.agro.pl